20. 12. 2019.

SZEPIRO FESTIVAL, BUDIMPEŠTA

Okrugli sto o prevođenju književnih dela

XV. Szépíró Fesztivál

NEIGHBORS / SZOMSZÉDSÁG
Facing the present
Petőfi Literary Museum, Budapest

U Budimpešti je Društvo beletrista ove godine po prvi put organizovalo u okviru već tradicionalnog prednovogodišnjeg festivala "Szepiro festival" i jedan internacionalni dan, na kojem je između ostalog održan i okrugli sto na temu prevođenja književnih dela. Razgovor je vodio predsednik Mađarske kuće za prevodioce Peter Rac, a učesnici su bili prevodioci sa srpskog, slovačkog i mađarskog područjaLenka Nađova, Tinde Mesaroš, Lidia Nadori, Adam Berta i Angela Pataki.

Fotografije: Mate Olah Gergely

Uvodni deo razgovora čuli smo od pisca Lasla Martona

Adam Berta i Angela Pataki
Angela Pataki i Peter Rac

Nema komentara:

Objavi komentar