07. 11. 2012.

Klaus Tevelajt LOGICAL, RADICAL, CRIMINAL

LOGICAL, RADICAL, CRIMINAL
Klaus Tevelajt
150 strana
Karpos, 2012.

Postoji mnogo knjiga o ratovima, kao i o nedavnim ratovima na Balkanu. Međutim, zbirka eseja Klausa Tevelajta Logical, Radical, Criminal posve se razlikuje od drugih dela koja se o toj temi mogu pročitati na srpskom jeziku. Pišući nekonvencionalnim stilom, on uzroke i ciljeve ratova i raznih etničko-verskih sukoba u Evropi, Aziji, Americi i Africi podvrgava radikalno levoj, pacifističkoj kritici, koja u svom središtu ima "muškarca" i raznovrsne vidove njegove socijalizacije, čija se suština retko i sporo menja. Tevelajt takođe oštro kritikuje ulogu nemačke zvanične politike u razbijanju Jugoslavije, kao i ulogu Zapada u celini, prepoznajući u tome ne samo imperijalističke, nego i stare nacionalističke i muško-patrijarhalne porive.

O autoru.
Klaus Tevelajt je rođen 1942. u Ebenrodeu, u istočnoj Pruskoj. Studirao germanistiku i anglistiku u Frajburgu i Kilu. Predavač na brojnim nemačkim univerzitetima, kao i u Evropi i Americi. Svetsku slavu stiče studijom Muške fantazije iz 1977/1978. godine, klasičnim delom o fašističkoj svesti u kome se oslanja na psihoanalizu, ali i na radove Deleza i Gatarija. Među njegova važnija dela spadaju četvorotomne Knjiga kraljeva i Pokahondin kompleks.

Preveli sa nemačkog
Angela Pataki i Dejan Aničić

Nema komentara:

Objavi komentar