03. 07. 2020.

Podrška prevođenju

Dnevni list "Nepsava"
Krajem maja sam počela da prevodim za Izdavačku kuću Treći trg iz Beograda zbirku novela Naizmenična struja mađarskog pisca Maćaša Selešija. Muzej književnosti Petofi iz Budimpešte nam je na konkursu krajem marta ove godine odobrio finansijska sredstva za prevođenje ove knjige, a povodom toga je neki dan novinar iz mađarskog dnevnog lista Nepsava napravio kratak intervju sa nama nekolicinom, pitajući nas pre svega o načinu dodeljivanja sredstava, zatim i o našem prevodilačkom radu i planovima, te o teškoćama koje prevodilački rad predstavlja.

Nema komentara:

Objavi komentar